Hyves Twitter Youtube Facebook
Volg Kickboxing-Geldermalsen ook via
Kickboxing Geldermalsen
Kickboxing Geldermalsen
Kickboxing Geldermalsen

De kwaliteit van ons onderwijs is goed, maar kan altijd beter. Veel verborgen talent kan tot bloei komen door te investeren in een verdere kwaliteitsverbetering van de lessen. Wij willen onze studenten blijven uitdagen en begeleiden om zo voor hen het beste resultaat te bereiken. We houden rekening met de ontwikkeling (psychisch/fysiek) van deelnemers en de daaruit voortvloeiende consequenties voor de didactische- en methodische opbouw van de lessen, de keuze van de juiste oefenstof en samenstelling van de lessen.

Met de wetenschap dat we als 'instructeur' een belangrijke rol vervullen en dat dit nu juist bepalend is voor de wijze waarop iemand een vechtsport beleeft, is het heel belangrijk om verantwoorde keuzen te kunnen en durven maken voor bepaalde trainingsmethodes. Als trainingsmethoden komen bijvoorbeeld in aanmerking: de Wedstrijdmethode, de Interval Methode en de Herhalingsmethode. En daarnaast werkt het motiverend om ook een trainingsopbouw op papier te kunnen zetten met leuke en uitdagende conditionele vormen voor de lange termijn. Ons doel is uiteindelijk ┬┤BETER KICKBOKSEN┬┤. Het is verder de taak van onze instructeurs om het uiteindelijke doel voortdurend in het oog te houden.

Eeuwen geleden wist men al dat het leveren van een goede prestatie niet alleen afhing van techniek maar ook van iemands mentale gesteldheid. Veel mensen maken tegenwoordig gebruik van een mental coach die hen leert om onder de grote druk waaraan ze blootstaan goed te presteren. Eigenlijk zou dit niet nodig hoeven zijn. Onze trainingen kunnen je helpen om zowel je geestelijk welzijn te versterken als de wil om de dagelijkse problemen of moeilijkheden tegemoet te treden, zodat je tijdens stressvolle situaties kalm blijft en goed presteert.

Verder zijn we van mening dat het beoefenen van kickboksen agressie niet in de hand werkt, doordat de mentale weerbaarheid verbeterd wordt en er zo in conflictsituaties juist minder fysieke confrontatie wordt gezocht. Bij Kickboxing Geldermalsen willen we daarom een 'sportoverstijgend' karakter mee geven waarbij we een socialiserend kader gebruiken. Een kader van sportiviteit, respect en discipline.